Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4467 47158 Улогата на владините политики во промоција и поттикнување на инвестициите во глобалната економија 1 2016 Јовица Палашевски; loans loans UNIMARC
2 III 4469 47160 Биланс на плаќање во услови на криза - случајот на земјите од Европската Унија и Република Македонија 1 2016 Јасмина Апостолоска; loans loans UNIMARC
3 III 4471 47162 Корисничко искуство од монетизација на видео содржини на интернет 1 2016 Елена Драгановска; loans loans UNIMARC
4 III 4473 47164 Државната ревизија во Република Македонија - состојби и перспективи 1 2016 Маја Ѓорѓиевска; loans loans UNIMARC
5 III 4475 47166 Мерење на резултати во образованието во јавниот сектор со посебен осврт на високото образование 1 2016 Виолета Костовска; loans loans UNIMARC
6 III 4477 47168 Теоретски и емпириски концепти за парична маса со осврт на практиката во Република Македонија 1 2016 Сиба Јусуф; loans loans UNIMARC
7 III 4479 47170 Процеси и методи за намалување на вишокот на работна сила на пазарот на труд 1 2016 Ема Крстеска; loans loans UNIMARC
8 978-608-4677-10-9 II 30457/1 47182 ПРИРАЧНИК за финансиско известување 1 2016 Павле Гацов;Драган Димитров;Душан Димитров; loans loans UNIMARC
9 978-608-4677-10-9 II 30457/3 47184 ПРИРАЧНИК за финансиско известување 1 2016 Павле Гацов;Драган Димитров;Душан Димитров; loans loans UNIMARC
10 III 4480 47186 Ризици во небанкарски финансиски институции - случајот на друштвата за неживотно осигурување 1 2016 Цветко Делев; loans loans UNIMARC
11 III 4482 47188 Придобивките и корисничкото задоволство од ЕРП системите како подршка на сметководствените информациони системи 1 2016 Маја Давчевска; loans loans UNIMARC
12 III 4484 47190 Европската должничка криза низ призмата на теоријата за оптимално валутно подрачје 1 2016 Ана Стојановска; loans loans UNIMARC
13 III 4486 47192 Развој и перспектива на животното осигурување: компаративна анализа помеѓу Република Македонија и земјите од поранешна Југославија 1 2016 Оливера Јовановска; loans loans UNIMARC
14 III 4488 47194 Застапеност на жените во корпоративното управување 1 2016 Аница Главевска; loans loans UNIMARC
15 III 4490 47196 Оценување на перформансите на главниот извршен директор во претпријатија со едностепен модел на управување 1 2016 Стефан Вангелески; loans loans UNIMARC
Вкупно: 45707
  Страна   од 3048 
се вчитува...