Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4986 48912 Процесот на консолидација во македонскиот банкарски сектор 1 2020 Катерина Тасевска; loans loans UNIMARC
2 III 4988 48914 Факторите кои влијаат на прифаќањето на мобилното банкарство како дел од електронското банкарство во Република Македонија 1 2020 Симе Васев; loans loans UNIMARC
3 III 4990 48916 Перцепции на купувачите за квалитетот на горивата и услугите на дистрибутерите на горива во Република Македонија 1 2020 Ванчо Спасовски; loans loans UNIMARC
4 III 4992 48918 Димензионирање на регулаторните барања за финансиско известувања на деловните субјекти од различна големина - компаративен пристап 1 2020 Тања Најденоска; loans loans UNIMARC
5 III 4994 48920 Карактеристики на активата на банките во различно макроекономско опкружување, со посебен осврт на Стопанска банка А.Д. Скопје 1 2020 Сања Радојева; loans loans UNIMARC
6 III 4996 48922 Улогата на одборот за ревизија во управувањето со ентитетите од јавниот сектор 1 2020 Моника Здравковска; loans loans UNIMARC
7 III 4998 48924 Поврзаност на рекламната порака преку социјалните медиуми на туристичките агенции и намерата за купување 1 2020 Елена Столеска; loans loans UNIMARC
8 III 5000 48926 Промени во организацијата на банкарскиот сектор како резултат на технолошкиот развој со осврт на стратегијата за развој на мрежата на филијали 1 2020 Татјана Калајџиева; loans loans UNIMARC
9 III 5002 48928 Менаџмент на ризик во електронското банкарство во Република Македонија 1 2020 Васил Киров; loans loans UNIMARC
10 III 5004 48930 Критички осврт на традиционалните извори за (внатрешна и надворешна) регрутација во малите и средните претпријатија 1 2020 Наташа Стојанова; loans loans UNIMARC
11 III 5006 48932 Стратегиска анализа на конкурентската способност на претпријатијата 1 2020 Драгана Кнежевиќ; loans loans UNIMARC
12 III 5007 48933 Разлики во плаќањето на машкиот и женскиот труд 1 2020 Ивана Герасимова; loans loans UNIMARC
13 III 5010 48936 Воведување и имплементација на нови иновативни производи и услуги во доменот на банкарство на мало 1 2020 Симона Кипровска; loans loans UNIMARC
14 III 5012 48938 Регулација на банкарскиот капитал - состојба и трендови во Македонија 1 2020 Бобан Дарковски; loans loans UNIMARC
15 III 5014 48979 Управувањето со средствата и обврските во македонските банки со посебен осврт на Халкбанк АД Скопје 1 2020 Илчо Гавриловски; loans loans UNIMARC
Вкупно: 47197
  Страна   од 3147 
се вчитува...