Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 978-608-203-251-1 II 31096/1 48763 Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија 1 2019 loans loans UNIMARC
2 978-608-203-251-1 II 31096 48762 Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија 1 2019 loans loans UNIMARC
3 978-1-337-09974-5 II 31091 48698 Financial markets and Institutions 1 2018 Jeff Madura; loans loans UNIMARC
4 III 4838 48628 Мотивите на потрошувачите за купување глобални наспроти национални брендови на облека во Република Македонија 1 2018 Марина Поп-Гошевска; loans loans UNIMARC
5 III 4840 48630 Одговорот на економската политика на Европската должничка криза-со фокус на ПИГС земјите 1 2018 Габриела Аризонова; loans loans UNIMARC
6 III 4842 48632 Меѓународната инвестициска позиција на Република Македонија - методолошки аспекти и актуелни трендови 1 2018 Марија Сотировска; loans loans UNIMARC
7 III 4844 48634 Техники и модели за монетарни проекции на Централните банки-случајот со Народна банка на Република Македонија 1 2018 Емилија Петреска; loans loans UNIMARC
8 III 4846 48636 Пристапот до финансирање и неговите економски ефекти врз домаќинствата и претпријатијата - случајот со Општина Куманово 1 2018 Инес Димитриевска; loans loans UNIMARC
9 III 4848 48638 Финансиски аспекти на функционирањето на системите за здравствено осигурување 1 2018 Емилија Поповиќ; loans loans UNIMARC
10 III 4850 48640 Реформа на пензискиот систем во Македонија-ефикасност, трендови и предизвици 1 2018 Ирена Нелковска; loans loans UNIMARC
11 III 4852 48642 Улогата,структурата и ефикасноста на социјалните трансфери во Република Македонија-Компаративна анализа со одбрани земји од Југоисточна Европа 1 2018 Симона Ковачевска; loans loans UNIMARC
12 III 4854 48644 Примената на фискалните правила во Европската унија 1 2018 Споменка Џивџилиева-Ѓурчевска; loans loans UNIMARC
13 III 4856 48646 Системот за јавните набавки во Република Македонија во процесот на пристапување кон Европската Унија 1 2018 Златко Матевски; loans loans UNIMARC
14 III 4858 48648 Инструментите на монетарната политика на Европската централна банка и глобалната финансиска криза и нејзиното влијание врз монетарната политика на Народната банка на Република Македонија 1 2018 Кристина Чалоска; loans loans UNIMARC
15 III 4860 48650 Улогата на кариерното советување во унапредување на индивидуалниот и организацискиот развој 1 2018 Надалина Пановска; loans loans UNIMARC
Вкупно: 46855
  Страна   од 3124 
се вчитува...