Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4647 47708 Активностите на економската пропаганда наспроти активностите на продажната промоција при продажба на здрава храна 1 2017 Љубица Ѓорѓиевска; loans loans UNIMARC
2 III 4649 47710 Одржливост на јавните финансии во Европската унија и Република Македонија со посебен осврт на ефектот на "снежна топка " 1 2017 Анита Буровска; loans loans UNIMARC
3 III 4651 47712 Оптимализирање на монетарната и фискалната политика во услови на ликвидносна замка и случајот на Република Македонија 1 2017 Даниел Илиев; loans loans UNIMARC
4 III 4653 47714 Ефектите на странските директни инвестиции преку технолошко-индустриските развојни зони врз македонската економија 1 2017 Ангела Николова; loans loans UNIMARC
5 III 4655 47716 Задоволството на потрошувачите од електронското банкарство во Македонија 1 2017 Рената Павловска; loans loans UNIMARC
6 III 4657 47718 Примена на рамка на урамнотежени перспективи во мали и средни претпријатија 1 2017 Билјана Никодинова; loans loans UNIMARC
7 III 4659 47720 Јавна внатрешна финансиска контрола во Република Македонија 1 2017 Иван Дионисијев; loans loans UNIMARC
8 III 4661 47722 Стратешки пристап кон локалниот економски развој - случајот на општина Ресен - 1 2017 Биљана Рунчевска; loans loans UNIMARC
9 III 4663 47724 Партиципација на жените од Катар на пазарот на труд и целокупната економија во општеството 1 2017 Ирина Јандревска; loans loans UNIMARC
10 III 4665 47726 Улогата на ревизијата во спречување и откривање на перење пари и финансирање тероризам во Република Македонија и земјите-членки на ЕУ 1 2017 Лујза Карајованоска; loans loans UNIMARC
11 III 4667 47728 Влијанието на јавните инвестиции врз продуктивноста на трудот и економскиот раст во Република Македонија - коинтеграциски пристап 1 2017 Катерина Богоевска; loans loans UNIMARC
12 III 4669 47730 Управување со капиталната адекватност на банките во услови на финансиска нестабилност 1 2017 Ивана Малијанска; loans loans UNIMARC
13 III 4671 47732 Влијанието на банкарскиот сектор врз финансиската развиеност во Македонија 1 2017 Марија Илова; loans loans UNIMARC
14 III 4673 47734 Улогата на банките во трансмисиониот механизам на монетарната политика - случајот на земјите од Централна и Источна Европа 1 2017 Тихо Нестороски; loans loans UNIMARC
15 III 4675 47736 Управување со побарувањата како производ на кредитната политика на банките 1 2017 Марија Михајлова; loans loans UNIMARC
Вкупно: 46333
  Страна   од 3089 
се вчитува...