Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4934 48768 Креативноста како извор на изнаоѓање можности и генерирање идеи кај претприемачките бизниси во Република Македонија 1 2019 Даниела Цекова; loans loans UNIMARC
2 III 4936 48770 Проблемите кои се јавуваат при процесот на интервјуирање и нивното влијание врз ефективноста на процесот на селекција на кадар 1 2019 Илина Здравевска; loans loans UNIMARC
3 III 4938 48772 Влијанието на екстерната ревизија врз квалитетот на постапките за јавни набавки во Владата на Косово 1 2019 Медаин Хашани; loans loans UNIMARC
4 978-9989-433-559 II 31099/1 48774 Вовед во анализата на временските серии 1 2019 Славе Ристески;Драган Тевдовски;Марија Трпкова-Несторовска; loans loans UNIMARC
5 978-9989-433-559 II 31099/3 48776 Вовед во анализата на временските серии 1 2019 Славе Ристески;Драган Тевдовски;Марија Трпкова-Несторовска; loans loans UNIMARC
6 978-9989-433-559 II 31099/5 48778 Вовед во анализата на временските серии 1 2019 Славе Ристески;Драган Тевдовски;Марија Трпкова-Несторовска; loans loans UNIMARC
7 978-9989-433-559 II 31099/7 48780 Вовед во анализата на временските серии 1 2019 Славе Ристески;Драган Тевдовски;Марија Трпкова-Несторовска; loans loans UNIMARC
8 978-9989-433-559 II 31099/9 48782 Вовед во анализата на временските серии 1 2019 Славе Ристески;Драган Тевдовски;Марија Трпкова-Несторовска; loans loans UNIMARC
9 III 4940 48814 Важноста на одделот за човечки ресурси за успехот на експатријатите 1 2019 Вања Јованоска Ристоска; loans loans UNIMARC
10 III 4942 48816 Менаџмент на конфликти во семејни бизниси 1 2019 Зоран Томановски; loans loans UNIMARC
11 III 4944 48818 Спречување и откривање на измами во банкарскиот сектор на Република Македонија 1 2019 Ленче Таневска; loans loans UNIMARC
12 III 4946 48820 Анализа на финансиските извештаи, со посебен акцент на ликвидноста и паричните средства во прехрамбената индустрија во Република Македонија 1 2019 Даниела Цветковска; loans loans UNIMARC
13 978-608-212-062-1 II 31103/1 48822 Економските аспекти на урбанизацијата на Македонија 1 2019 Ангел Георгиев; loans loans UNIMARC
14 978-608-212-062-1 II 31103/3 48824 Економските аспекти на урбанизацијата на Македонија 1 2019 Ангел Георгиев; loans loans UNIMARC
15 III 4947 48826 Анализа на развојните ефекти на одделни големи и средни хидро - енергетски проекти во Република Македонија 1 2019 Зана Велија; loans loans UNIMARC
Вкупно: 46953
  Страна   од 3131 
се вчитува...