Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 5181 49288 Фискалната децентрализација и локалната самоуправа во Република Северна Македонија 1 2022 Емил Николовски; loans loans UNIMARC
2 III 5179 49286 Ставови на претприемачите за франшизата како договорен вертикален маркетинг - систем наспроти конвенционалните канали на дистрибуција 1 2022 Анета Спасовска; loans loans UNIMARC
3 III 5177 49284 Флексибилноста на пазарот на труд како предуслов за пооптимално валутно подрачје - случајот на ЕМУ 1 2022 Анита Ристова; loans loans UNIMARC
4 III 5175 49282 Како индустријата 4.0 ја унапредува продуктивноста и конкурентноста на денешниот производствен бизнис 1 2022 Гоце Димитриески; loans loans UNIMARC
5 III 5173 49280 Поставеност и ефекти од данокот на добивка кај земјите од Европската Унија и Република Северна Македонија 1 2022 Сибел Сали; loans loans UNIMARC
6 III 5171 49268 Модели на организација на внатрешната ревизија во јавниот сектор - случајот во Република Северна Македонија 1 2022 Мите Митевски; loans loans UNIMARC
7 9786082120829 II 31143 49269 Организациско однесување 1 2022 Бобек Шуклев;Љубомир Дракулевски;Александра Јанеска - Илиев; loans loans UNIMARC
8 9786082120829 II 31143/2 49271 Организациско однесување 1 2022 Бобек Шуклев;Љубомир Дракулевски;Александра Јанеска - Илиев; loans loans UNIMARC
9 9786082120829 II 31143/4 49273 Организациско однесување 1 2022 Бобек Шуклев;Љубомир Дракулевски;Александра Јанеска - Илиев; loans loans UNIMARC
10 9786082120829 II 31143/6 49275 Организациско однесување 1 2022 Бобек Шуклев;Љубомир Дракулевски;Александра Јанеска - Илиев; loans loans UNIMARC
11 9786082120829 II 31143/8 49277 Организациско однесување 1 2022 Бобек Шуклев;Љубомир Дракулевски;Александра Јанеска - Илиев; loans loans UNIMARC
12 III 5183 49290 Планирањето и контролата како алатка за опстанок и раст на малите и средни претпријатија 1 2022 Виолета Анѓелкоска; loans loans UNIMARC
13 III 5185 49292 Креативно сметководство и негово влијание врз финансиското известување 1 2022 Весна Оцев; loans loans UNIMARC
14 III 5187 49294 Влијанието на дигитализацијата врз перформансите на банките - примерот на македонскиот банкарски сектор 1 2022 Виктор Јанчевски; loans loans UNIMARC
15 III 5189 49296 Улога и значење на економската пропаганда при создавање бренд во прехранбената индустрија во Република Македонија - анализа на однесувањето на потрошувачите 1 2022 Ана Стојановска; loans loans UNIMARC
Вкупно: 47434
  Страна   од 3163 
се вчитува...