Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4730 48080 Ставовите на потрошувачите за услугите на јавните наспроти приватните здравствени установи во Република Македонија 1 2017 Даниела Шалеска; loans loans UNIMARC
2 III 4732 48082 Развојот на алтернативните канали за плаќање во македонскиот банкарски систем 1 2017 Игор Наумовски; loans loans UNIMARC
3 III 4734 48084 Даночните раеви и нивното влијание врз меѓународните финансиски текови 1 2017 Наташа Јосимовска; loans loans UNIMARC
4 III 4736 48086 Личниот раст и развој како начин за справување со стресот во организациите 1 2017 Елена Стаменковска; loans loans UNIMARC
5 III 4738 48088 Координација на монетарната и фискалните политики во ЕМУ 1 2017 Елена Петровска; loans loans UNIMARC
6 III 4740 48090 Еволуција на корпоративното управување во комерцијалните банки во Република Македонија 1 2017 Ленче Здравеска; loans loans UNIMARC
7 III 4742 48092 Детерминантите на ликвидност на македонскиот банкарски систем 1 2017 Артина Беџети; loans loans UNIMARC
8 III 4744 48094 Нефункционалните кредити во македонскиот банкарски систем со посебен осврт кон НЛБ Банка АД Скопје 1 2017 Искра Јанчевска Наумовска; loans loans UNIMARC
9 978-608-2-031-965 III 4746 48096 Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија 1 2017 loans loans UNIMARC
10 III 4748 48098 Монетарната политика на САД во последните десет години (2005-2015) 1 2017 Драгана Јаворац; loans loans UNIMARC
11 III 4750 48100 Ефектот на Е- трговијата врз растот и развојот на пазарот за туризам во Република Македонија 1 2017 Елена Милошевска; loans loans UNIMARC
12 III 4752 48102 Значењето и примената на данокот на додадената вредност во земјите членки на ЕУ и во Република Македонија - компаративна анализа 1 2017 Душица Јакимовска; loans loans UNIMARC
13 III 4754 48104 Трендови и усогласеност на пазарите на пари во Република Македонија и Европската унија 1 2017 Ана Меческа; loans loans UNIMARC
14 III 4756 48106 Анализа на перформансите на банките во Република Македонија 1 2017 Александра Митровска; loans loans UNIMARC
15 III 4758 48108 Ефектите од влезот на странскиот капитал во банкарскиот сектор на Република Македонија 1 2017 Филип Петровски; loans loans UNIMARC
Вкупно: 46498
  Страна   од 3100 
се вчитува...