Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 978-608-100-750-3 II 31113/1 48910 Имуни на реалноста 1 2020 Трајко Славески; loans loans UNIMARC
2 978-608-100-750-3 II 31113 48909 Имуни на реалноста 1 2020 Трајко Славески; loans loans UNIMARC
3 978-9989-630-91-0 III 4982 48882 60 години ФЕИТ 1 2019 loans loans UNIMARC
4 978-608-203-251-1 II 31109 48884 ИДНИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 2019 loans loans UNIMARC
5 III 4983 48886 Флексибилноста на пазарот на труд и невработеноста во Република Македонија 1 2019 Кирил Миноски; loans loans UNIMARC
6 III 4950 48829 Промена на WAP методологијата во утврдување на макроекономски детерминанти за развој на пазарот на капитал во замјите на Југоисточна Европа 1 2019 Сандра Буровска; loans loans UNIMARC
7 III 4952 48831 Влијанието на регрутацијата и селекцијата на вработени врз успешноста на работењето на организациите 1 2019 Ивана Цветановска; loans loans UNIMARC
8 III 4954 48833 Влијанието и примена на интернет маркетинг стратегии во компаниите во Република Македонија 1 2019 Елена Спирова; loans loans UNIMARC
9 III 4956 48835 Оптимализација на работното време на контролорите на летање во функција на капацитетот на воздушниот сообраќај 1 2019 Христина Насковска; loans loans UNIMARC
10 III 4959 48846 Предизвиците на лидерството во управување со конфликтите и стратегиите за надминување на конфликти 1 2019 Александра Наумовска; loans loans UNIMARC
11 III 4961 48848 Воспоставување на одржлив систем за мерење на резултатите во јавниот сектор 1 2019 Бобан Стојаноски; loans loans UNIMARC
12 III 4963 48850 Континуирано подобрување на процесите и системите во синџирот на снабдување 1 2019 Бранко Мандил; loans loans UNIMARC
13 III 4965 48852 Разлики во плати помеѓу мажи и жени во Република Македонија 1 2019 Вериана Игњатова; loans loans UNIMARC
14 III 4967 48854 Електронски синџир на снабдување за брзо потрошени добра 1 2019 Катерина Ѓорѓиева; loans loans UNIMARC
15 III 4969 48856 Анализа на крадитната изложеност на банките кон секторот население со посебен осврт на улогата на банкоосигурувањето во управувањето со кредитниот ризик 1 2019 Елена Цвејовска-Петровска ; loans loans UNIMARC
Вкупно: 47019
  Страна   од 3135 
се вчитува...