Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4647 47708 Активностите на економската пропаганда наспроти активностите на продажната промоција при продажба на здрава храна 1 2017 Љубица Ѓорѓиевска; loans loans UNIMARC
2 III 4649 47710 Одржливост на јавните финансии во Европската унија и Република Македонија со посебен осврт на ефектот на "снежна топка " 1 2017 Анита Буровска; loans loans UNIMARC
3 III 4651 47712 Оптимализирање на монетарната и фискалната политика во услови на ликвидносна замка и случајот на Република Македонија 1 2017 Даниел Илиев; loans loans UNIMARC
4 III 4653 47714 Ефектите на странските директни инвестиции преку технолошко-индустриските развојни зони врз македонската економија 1 2017 Ангела Николова; loans loans UNIMARC
5 III 4655 47716 Задоволството на потрошувачите од електронското банкарство во Македонија 1 2017 Рената Павловска; loans loans UNIMARC
6 III 4657 47718 Примена на рамка на урамнотежени перспективи во мали и средни претпријатија 1 2017 Билјана Никодинова; loans loans UNIMARC
7 III 4659 47720 Јавна внатрешна финансиска контрола во Република Македонија 1 2017 Иван Дионисијев; loans loans UNIMARC
8 III 4661 47722 Стратешки пристап кон локалниот економски развој - случајот на општина Ресен - 1 2017 Биљана Рунчевска; loans loans UNIMARC
9 III 4645 47706 Улогата на бизнис - планот во справувањето со ризиците во работењето на малите претпријатија 1 2017 Анета Петровска; loans loans UNIMARC
10 978-1-138-95052-8 II 30592 47684 Readings and cases in International Human Resource Management 0 2017 B. Sebastian Reiche;Gunter K. Stahl;Mark E. Mendenhall;Gary R. Oddou; loans loans UNIMARC
11 III 4648 47709 Финансиската криза како потсетник на клучното значење на улогата на централните банки како кредитори во крајна инстанца 1 2017 Сања Наумоска; loans loans UNIMARC
12 III 4650 47711 Компаративна анализа на поврзаноста на девизните курсеви со макроекономските варијабли во Република Македонија и Република Србија - економетриски пристап 1 2017 Горан Мојаноски; loans loans UNIMARC
13 III 4652 47713 Планирање на сукцесијата во фамилијарните бизниси 1 2017 Дејан Илиоски; loans loans UNIMARC
14 III 4654 47715 Банкарската регулација и финансиската глобализација 1 2017 Јулијана Ристеска; loans loans UNIMARC
15 III 4656 47717 Интеракција помеѓу монетарната и фискалната политика и управувањето со јавниот долг 1 2017 Ангела Волкановска; loans loans UNIMARC
Вкупно: 45817
  Страна   од 3055 
се вчитува...