Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4806 48411 Меѓународни аспекти на даночната евазија 1 2018 Ана Ристова; loans loans UNIMARC
2 III 4809 48414 Структура, динамика и ефекти на јавните расходи во Република Македонија 1 2018 Цветанка Ническа; loans loans UNIMARC
3 III 4817 48422 Ефикасно управување со ризиците во електронско банкарство - предизвик на македонските банки 1 2018 Марјан Арсовски; loans loans UNIMARC
4 III 4819 48424 Продажната промоција и однесувањето на потрошувачите 1 2018 Валентина Паланкова; loans loans UNIMARC
5 III 4821 48426 Методологија и детерминанти на кредитниот рејтинг на банките 1 2018 Ивана Стојковска Ѓорѓиевска; loans loans UNIMARC
6 978-1-119-387-503 II 30929 48454 INSPIRED 0 2018 Martin Cagan; loans loans UNIMARC
7 978-0-128-040-256 II 30985 48510 Financing Entrepreneurship and innovation in emerging markets 0 2018 Soumitra Dutta;Lourdes Casanova;Peter Klaus Cornelius; loans loans UNIMARC
8 978-9-811-050-466 II 31046 48572 The Goals of Sustainable Development 1 2018 David Crowther;Shahla Seifi;Abdul Moyeen; loans loans UNIMARC
9 III 4824 48588 Користењето на социјалните медиуми за управување на системот за знаење и комуникација во компаниите 1 2018 Биљана Крстевска; loans loans UNIMARC
10 III 4826 48590 Компаративна анализа за независноста на централните банки во земјите од Југоисточна Европа 1 2018 Олгица Чупчева; loans loans UNIMARC
11 III 4828 48592 Влијанието на обуките за меки вештини врз перфомансите на вработените во СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 1 2018 Стефани Атанасовска; loans loans UNIMARC
12 III 4830 48594 Нефинансиски начини на мотивирање и нивното влијание врз ефикасноста на вработените 1 2018 Живко Мицкоски; loans loans UNIMARC
13 978-1-138-698-307 II 31050 48577 An Introduction to Sustainability 1 2018 Martin Mulligan; loans loans UNIMARC
14 III 4805 48410 Политика на финансирање на единиците на локална самоуправа во Република Македонија 1 2018 Петар Минов; loans loans UNIMARC
15 III 4803 48408 Влијанието на динамичното конкурентско окружување врз стратегиското планирање 1 2018 Кристина Невистиќ; loans loans UNIMARC
Вкупно: 46687
  Страна   од 3113 
се вчитува...