Наслов Примена на електронското банкарство во функција на подобрување на ефикасноста на работењето на банките во РМ Поднаслов
Сигнатура III 4508 Инвентарен број 47238
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Марија Наковска;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 29.06.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 119
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина