Наслов Иднината на менаџментот и лидерството во претпријатијата Поднаслов
Сигнатура III 4510 Инвентарен број 47240
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Марија Младеновиќ;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 29.06.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 120
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина