Наслов Економски и социјални импликации од дигиталното производство Поднаслов
Сигнатура III 4512 Инвентарен број 47242
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Тања Хаџиевска;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 29.06.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 116
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина