Наслов Колаборативната економија како општествено-економски тренд базиран на концептите на е-бизнис, нејзиното влијание и предизвиците со кои се соочува Поднаслов
Сигнатура III 4514 Инвентарен број 47244
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Јовица Кузманоски;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 29.06.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 159
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина