Наслов Управување со логистиката во малопродажбата Поднаслов
Сигнатура III 4518 Инвентарен број 47248
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Евица Арсоска;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 29.06.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 107
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина