Наслов Половата (не)еднаквост и ефектот на стаклен плафон - компарација на актуелните состојби во Република Македонија и Сојузна Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4520 Инвентарен број 47250
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Анастасија Војновска;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 29.06.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 161
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина