Наслов Долгорочни извори на финансирање на компаниите Поднаслов Business financing with long term sources
Сигнатура III 4522 Инвентарен број 47329
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ана Штерјова;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 118
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина