Наслов Меѓународно прелевање на финансиските кризи Поднаслов International Financial Crises Contagion
Сигнатура III 4524 Инвентарен број 47331
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Крсте Костески;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 124
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина