Наслов Мобилни плаќања со технологија на близинската размена на податоци Поднаслов
Сигнатура III 4526 Инвентарен број 47333
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Виктор Стојановски;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 113
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина