Наслов Користење на современите дигитални банкарски производи и услуги: перспективи и предизвици Поднаслов
Сигнатура III 4528 Инвентарен број 47335
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Неда Атанасова;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 118
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина