Наслов Управување на трошоци во животниот циклус на производи и услуги Поднаслов Managing the life cycle costs of products and services
Сигнатура III 4530 Инвентарен број 47337
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Милена Цаневска;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 154
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина