Наслов Компаративна анализа на јавниот долг во Република Македонија и одбрани земји од Југоисточна Европа Поднаслов
Сигнатура III 4532 Инвентарен број 47339
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Далиборка Спасеноска;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 107
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина