Наслов Анализа на финансиските извештаи како инструмент за оценка на финансиската стабилност на ентитетите и можностите за инвестирање Поднаслов
Сигнатура III 4534 Инвентарен број 47341
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Валентина Неделковска;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 126
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина