Наслов Воведување на БПМ (Бизнис Процес Менаџмент) во јавната администрација на Република Македонија за подобрување на Е - јавните услуги Поднаслов
Сигнатура III 4536 Инвентарен број 47343
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Горан Цветкоски;
Година на издавање 2016 Датум на набавка 13.07.2016
Тема УДЦ
Циркулација 1 Број на страни 115
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина