Наслов Активностите на економската пропаганда наспроти активностите на продажната промоција при продажба на здрава храна Поднаслов
Сигнатура III 4647 Инвентарен број 47708
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Љубица Ѓорѓиевска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 121
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина