Наслов Финансиската криза како потсетник на клучното значење на улогата на централните банки како кредитори во крајна инстанца Поднаслов
Сигнатура III 4648 Инвентарен број 47709
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Сања Наумоска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 107
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина