Наслов Одржливост на јавните финансии во Европската унија и Република Македонија со посебен осврт на ефектот на "снежна топка " Поднаслов
Сигнатура III 4649 Инвентарен број 47710
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Анита Буровска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 122
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина