Наслов Оптимализирање на монетарната и фискалната политика во услови на ликвидносна замка и случајот на Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4651 Инвентарен број 47712
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Даниел Илиев;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 152
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина