Наслов Планирање на сукцесијата во фамилијарните бизниси Поднаслов
Сигнатура III 4652 Инвентарен број 47713
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Дејан Илиоски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 131
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина