Наслов Примена на рамка на урамнотежени перспективи во мали и средни претпријатија Поднаслов
Сигнатура III 4657 Инвентарен број 47718
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Билјана Никодинова;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 100
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина