Наслов Јавна внатрешна финансиска контрола во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4659 Инвентарен број 47720
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Иван Дионисијев;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 151
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина