Наслов Промотивни стратегии на социјалните медиуми во насока на ефективен маркетинг кај малите и средни претпријатија Поднаслов
Сигнатура III 4660 Инвентарен број 47721
ISBN Категорија Докторска дисертација со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ива Дујак;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 17.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 201
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина