Наслов Стратешки пристап кон локалниот економски развој - случајот на општина Ресен - Поднаслов Strategic approach toward local economic development - case study of Resen municipality -
Сигнатура III 4661 Инвентарен број 47722
ISBN Категорија Докторска дисертација со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Биљана Рунчевска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 17.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 272
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина