Наслов Фактори на окружувањето и нивното влијание на перформансите на мултинационалните компании, како основа за унапредување на деловната клима во Р. Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4662 Инвентарен број 47723
ISBN Категорија Докторска дисертација со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Аземина Машовиќ;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 17.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 336
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина