Наслов Партиципација на жените од Катар на пазарот на труд и целокупната економија во општеството Поднаслов
Сигнатура III 4663 Инвентарен број 47724
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ирина Јандревска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 133
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина