Наслов Фискалната политика за време и по глобалната економска криза во новите земји членки на ЕУ и во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4666 Инвентарен број 47727
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Дарко Пупиноски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 120
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина