Наслов Влијанието на јавните инвестиции врз продуктивноста на трудот и економскиот раст во Република Македонија - коинтеграциски пристап Поднаслов
Сигнатура III 4667 Инвентарен број 47728
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Катерина Богоевска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 105
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина