Наслов Тргување на маргина и стратегии за малиот инвеститор при тргување на девизниот пазар Поднаслов
Сигнатура III 4668 Инвентарен број 47729
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Борче Стаменковски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 127
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина