Наслов Управување со капиталната адекватност на банките во услови на финансиска нестабилност Поднаслов
Сигнатура III 4669 Инвентарен број 47730
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ивана Малијанска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 139
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина