Наслов Влијанието на банкарскиот сектор врз финансиската развиеност во Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4671 Инвентарен број 47732
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Марија Илова;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 119
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина