Наслов Оценка на ранливоста на европската економија преку индикаторите за рано предупредување и процедурата за прекумерен буџетски дефицит Поднаслов
Сигнатура III 4672 Инвентарен број 47733
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Владо Цекиќ;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 125
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина