Наслов Улогата на банките во трансмисиониот механизам на монетарната политика - случајот на земјите од Централна и Источна Европа Поднаслов
Сигнатура III 4673 Инвентарен број 47734
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Тихо Нестороски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 137
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина