Наслов Управување со побарувањата како производ на кредитната политика на банките Поднаслов
Сигнатура III 4675 Инвентарен број 47736
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Марија Михајлова;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 133
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина