Наслов Економска регулација во Република Македонија, (со посебен осврт на регулацијата на електрична енергија) Поднаслов
Сигнатура III 4676 Инвентарен број 47737
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Сања Давидовска Ивановска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 113
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина