Наслов Ставовите на потрошувачите за услугите на јавните наспроти приватните здравствени установи во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4730 Инвентарен број 48080
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Даниела Шалеска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 118
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина