Наслов Развојот на алтернативните канали за плаќање во македонскиот банкарски систем Поднаслов
Сигнатура III 4732 Инвентарен број 48082
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Игор Наумовски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 114
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина