Наслов Даночните раеви и нивното влијание врз меѓународните финансиски текови Поднаслов
Сигнатура III 4734 Инвентарен број 48084
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Наташа Јосимовска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 122
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина