Наслов Личниот раст и развој како начин за справување со стресот во организациите Поднаслов
Сигнатура III 4736 Инвентарен број 48086
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Елена Стаменковска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 120
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина