Наслов Координација на монетарната и фискалните политики во ЕМУ Поднаслов
Сигнатура III 4738 Инвентарен број 48088
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Елена Петровска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 93
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина