Наслов Еволуција на корпоративното управување во комерцијалните банки во Република Македонија Поднаслов evolution of corporate governance of commercial banks in the Republic of Macedonia
Сигнатура III 4740 Инвентарен број 48090
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ленче Здравеска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 113
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина