Наслов Нефункционалните кредити во македонскиот банкарски систем со посебен осврт кон НЛБ Банка АД Скопје Поднаслов
Сигнатура III 4744 Инвентарен број 48094
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Искра Јанчевска Наумовска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 71
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина