Наслов Монетарната политика на САД во последните десет години (2005-2015) Поднаслов US monetary policy in the last ten years (2005-2015)
Сигнатура III 4748 Инвентарен број 48098
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Драгана Јаворац;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 28.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 129
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина