Наслов Ефектот на Е- трговијата врз растот и развојот на пазарот за туризам во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4750 Инвентарен број 48100
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Елена Милошевска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 28.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 113
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина