Наслов Значењето и примената на данокот на додадената вредност во земјите членки на ЕУ и во Република Македонија - компаративна анализа Поднаслов
Сигнатура III 4752 Инвентарен број 48102
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Душица Јакимовска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 28.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 129
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина