Наслов Трендови и усогласеност на пазарите на пари во Република Македонија и Европската унија Поднаслов
Сигнатура III 4754 Инвентарен број 48104
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ана Меческа;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 28.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 124
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина