Наслов Анализа на перформансите на банките во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4756 Инвентарен број 48106
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Александра Митровска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 28.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 106
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина