Наслов Ефектите од влезот на странскиот капитал во банкарскиот сектор на Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4758 Инвентарен број 48108
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Филип Петровски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 28.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 94
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина