Наслов Политика на финансирање на единиците на локална самоуправа во Република Македонија Поднаслов Policies of financing of local self government units in the Republic of Macedonia
Сигнатура III 4805 Инвентарен број 48410
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Петар Минов;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 05.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 117
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина