Наслов Меѓународни аспекти на даночната евазија Поднаслов
Сигнатура III 4806 Инвентарен број 48411
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ана Ристова;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 05.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 112
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина